breadcrumb-bg-4

phone-icon-alt | ЗАПИШЕТЕ ВАШАТА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ:  | 5 дни в седмицата От: 9:00 до 18:00 часа 

АДВОКАТСКА КАНТОРА ПЕТРУНОВА

mission-vision-right-1

Адвокатска кантора Петрунова е специализирана в извършването на комплексно правно обслужване и процесуално представителство на местни и чуждестранни търговци, на държавни и общински учреждения и институции, на юридически лица с нестопанска цел и на български и чуждестранни граждани. Предоставяните правни услуги се отличават с високо качество, професионално отношение, ефективност, дискретност и лоялност към клиентите.

Адвокатска кантора Петрунова предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области: Административно право, Търговско право, Гражданско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право. Особено внимание се отделя на предоставянето на качествени правни услуги в сферата на устройство на територията, строителство, недвижими имоти, енергетика, администрация и регулиране, процесуално представителство и арбитраж.

Адвокатска кантора Петрунова провежда процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Кантората има офиси в София и в Стара Загора, които разполагат с необходимото техническо обезпечение. Ежедневната работа се подпомага от административен секретар.

За удобство на клиентите на кантората се използват писмено и говоримо руски, френски и английски език. При необходимост се наемат и професионални преводачи.

advokata
Адвокат Димитринка Петрунова е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право и има дългогодишен професионален опит, повече от 25 години, като адвокат самостоятелно и като съдружник и управител в АС „Петрунова, Андреева, Цонева”. По граждански договори е предоставяла текущо правна помощ на Община Стара Загора-12г.; Община Раднево-10г.; Община Гълъбово-4г.; Община Братя Даскалови-2г. ; на еднолични държавни и общински ТД и предприятия; на лечебни заведения; на училища и висше учебни заведения; на частни ЮЛ, осъществяващи стопанска дейност в секторите- строителство, енергетика, охрана, търговия, производство на стоки, селско стопанство, горско стопанство и др.; на български и чуждестранни физически лица. Работила е като младши съдия в Районен съд -Стара Загора, юристконсулт на Община Стара Загора, областен управител на Област Стара Загора.

Завършила е обучение по генерален мениджмънт към стопанката камера на Австрия, обучение по програми „Търговска медиация” и „Обучение на обучаващи разработване на материали, съставяне на изпитни тестове, умения за презентация и фасилитация” на Американска Агенция за Международно Развитие и Международна магистърска програма „Право на ЕС” към СУ ”Климент Охридски” София .
Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП на РБ под №20060301007.
Член на Старозагорска адвокатска колегия, на Съюза на юристите в България и на Съюза на адвокатите в България.